Thông tin văn bản số: 837/QĐ-BXD
Số/ Ký hiệu 837/QĐ-BXD
Ngày ban hành 06/24/2020
Ngày hiệu lực 06/24/2020
Hình thức văn bản Quyết định
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Bộ Xây dựng  Phạm Hồng Hà  Bộ trưởng 
Lĩnh vực Hoạt động xây dựng
Trích yếu
Quyết định số 837/QĐ-BXD ngày 24/6/2020 về việc thành lập Ban soạn thảo và Tổ biên tập Nghị định về quản lý dự án đầu tư xây dựng
CÁC VĂN BẢN KHÁC
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Nội dung trích yếu
06/19/2020
06/19/2020
06/18/2020
06/18/2020
06/17/2020
06/03/2020
06/02/2020