Huyện Thanh Trì: Tạo chuyển biến rõ nét trong kỷ luật, kỷ cương hành chính(10/07/2020)

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Thanh Trì lần thứ XXIII, trong nhiệm kỳ qua, UBND huyện Thanh Trì đã tập trung chỉ đạo các cơ quan hành chính Nhà nước quan tâm thực hiện tốt công tác CCHC, coi đây là nhiệm vụ quan trọng góp phần đẩy mạnh kỷ luật, kỷ cương hành chính trong thực thi công vụ của cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn huyện.

12345...57
Tìm theo ngày :