Yên Bái: Tỷ lệ hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính đúng và trước hạn đạt 99,9%(06/04/2020)

Quý I năm 2020, công tác kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) trên địa bàn tỉnh Yên Bái được triển khai thực hiện nghiêm túc; việc công bố, công khai TTHC được thực hiện thường xuyên, đã tổ chức niêm yết theo quy định tại bộ phận giải quyết TTHC; số lượng thủ tục hành chính được giải quyết đúng và trước hạn đạt 99,9%.

12345...49
Tìm theo ngày :