Phát triển bền vững nguồn năng lượng tái tạo và điện mặt trời mái nhà(10/07/2020)

Trong những năm qua, dưới sự chỉ đạo sát sao của Chính phủ, nguồn năng lượng tái tạo (NLTT) và điện mặt trời mái nhà (ĐMTMN) đã có những bước phát triển đột phá. Tuy nhiên, để các nguồn năng lượng này phát triển bền vững nhằm bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia, ngoài sự chỉ đạo kịp thời của Chính phủ, rất cần sự nhập cuộc nhanh chóng của các ban, ngành, địa phương, DN trong và ngoài nước.

Tìm theo ngày :