Hướng dẫn nội dung trong công tác lập Hồ sơ mời thầu xây lắp

Ngày cập nhật: 29/05/2020

Hỏi: (Nguyễn Thanh Luận - Thanhluanct2qb@gmail.com)

1. Tại Thông báo mời thầu số 20200360103 ngày 25/3/2020 Gói thầu xây lắp Công trình: Tuyến đường chính QL12A đi vùng Nam, đoạn từ xã Quảng Lộc đi cụm trung tâm các xã Vùng Nam, thị xã Ba Đồn do Ban QLDA Đầu tư xây dựng và phát triển quỹ đất thị xã Ba Đồn là bên mời thầu, Chủ đầu tư là UBND thị xã Ba Đồn; tại mục 2.2. Tiêu chuẩn đánh giá về năng lực kỹ thuật: a) Nhân sự chủ chốt, tại mục 1; Chỉ huy trưởng công trình phải có “Chứng chỉ hành nghề Quản lý dự án, hạng III”.
 
Theo Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 về Quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Nghị định số 100/2018/NĐ-CP ngày 16/7/2018 sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện Đầu tư Kinh doanh thuộc lĩnh vực Quản lý nhà nước của Bộ xây dựng, đã quy định rõ điều kiện đối với chỉ huy trưởng công trường, theo đó không yêu cầu phải có Chứng chỉ hành nghề Quản lý dự án. Như vậy, đối với Chủ đầu tư lập Hồ sơ mời thầu xây lắp, yêu cầu chức danh Chỉ huy trưởng công trình phải có Chứng chỉ hành nghề Quản lý dự án, hạng III có phù hợp với Luật đấu thầu hay không?
 
2. Tại Thông báo mời thầu số 20200334475-00 ngày 27/3/2020 Gói thầu xây lắp thuộc Dự án Nâng cấp đường giao thông Dương Thủy – Thái Thủy, Chủ đầu tư là UBND xã Dương Thủy; tại Bảng Dữ liệu E-CDNT 10.1(g), yêu cầu các nhà thầu trước khi tham gia dự thầu phải lập Biên bản khảo sát hiện trường có xác nhận của Chủ đầu tư. Như vậy việc khảo sát hiện trường phải có xác nhận của Chủ đầu tư có phù hợp với Luật Đấu thầu hay không?
 

Trả lời:

Pháp luật về xây dựng quy định cá nhân khi hành nghề chỉ huy trưởng công trường phải đảm bảo các yêu cầu về năng lực theo quy định tại Khoản 12 Điều 1 Nghị định số 100/2018/NĐ-CP ngày 16/7/2018 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc các lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Xây dựng. Yêu cầu chức danh Chỉ huy trưởng công trường trong hồ sơ mời thầu xây lắp cũng như yêu cầu xác nhận của Chủ đầu tư đối với công tác khảo sát hiện trường cần thực hiện đảm bảo theo quy định của pháp luật về đấu thầu.
 
 
 Cục Quản lý hoạt động xây dựng