Nội dung

Lĩnh vực

Đặt câu hỏi

Cá nhân/ Doanh nghiệp/ Tổ chức(*)

Email(*)

Số điện thoại

Địa chỉ

Lĩnh vực

Tiêu đề(*)

Nội dung(*)

Mã xác nhận(*)

     

Quản lý chi phí đầu tư xây dựng

Đơn vị tôi làm chủ đầu tư một dự án đã phê duyệt dự án và thiết kế bản vẽ thi công trước ngày 1/10/2019, các khoản mục chi phí và định mức xây dựng theo quy định tại Nghị định số 32/2015/NĐ-CP. Hiện tại đang lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu thi công xây lắp. 
 
Theo Khoản 1, Điều 36 Nghị định số 68/2019/NĐ-CP: Dự án đầu tư xây dựng đã phê duyệt trước ngày Nghị định này có hiệu lực và đang triển khai thì tiếp tục thực hiện quản lý chi phí đầu tư xây dựng (bao gồm cả việc điều chỉnh tổng mức đầu tư, điều chỉnh dự toán xây dựng) theo quy định của Nghị định số 32/2015/NĐ-CP do đó dự án trên thuộc điều khoản chuyển tiếp này.
 
- Theo Khoản 1, Điều 3 Thông tư số 10/2019/TT-BXD: Dự án đầu tư xây dựng đã phê duyệt trước ngày có hiệu lực của Nghị định số 68/2019/NĐ-CP và đang triển khai thực hiện thì tiếp tục sử dụng, vận dụng định mức xây dựng theo quy định tại Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng. Trường hợp gói thầu xây dựng chưa ký kết hợp đồng sau ngày có hiệu lực của Thông tư này thì người quyết định đầu tư quyết định việc áp dụng định mức xây dựng ban hành tại Thông tư này để điều chỉnh giá gói thầu xây dựng nhưng phải đáp ứng yêu cầu tiến độ và hiệu quả của dự án.
 
Tôi muốn hỏi trong trường hợp dự án này được người quyết định đầu tư cho áp dụng định mức xây dựng ban hành tại Thông tư số 10/2019/TT-BXD để xác định giá gói thầu xây dựng thì các khoản mục chi phí (chi phí hạng mục chung, chi phí gián tiếp) thực hiện theo Nghị định số 32/2015/NĐ-CP hay Nghị định số 68/2019/NĐ-CP? Trường hợp áp dụng Nghị định số 32/2015/NĐ-CP mà định mức áp dụng theo Thông tư số 10/2019/TT-BXD không đồng bộ (do Thông tư số 10/2019/TT-BXD căn cứ theo Nghị định số 68/2019/NĐ-CP); trường hợp áp dụng Nghị định số 68/2019/NĐ-CP thì lại trái với quy định chuyển tiếp khoản 1, Điều 36 Nghị định số 68/2019/NĐ-CP. Vậy với dự án trên việc áp dụng chuyển tiếp thế nào cho phù hơp?

Nguyễn Thế An (thean.arc@gmail.com) -

Hoạt động kinh doanh bất động sản của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

Tôi tìm hiểu thì thấy rằng Điều 14.2 Luật Kinh doanh bất động sản có quy định: “Người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được mua, thuê mua nhà, công trình xây dựng để sử dụng làm văn phòng làm việc, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ theo đúng công năng sử dụng của nhà, công trình xây dựng đó.”

Liên quan tới Điều luật này, tôi có 2 vấn đề thắc mắc, mong nhận được giải đáp từ quý cơ quan:

- Việc “sử dụng làm cơ sở kinh doanh, dịch vụ theo đúng công năng sử dụng” liệu tôi có thể hiểu là có thể kinh doanh miễn là giữ nguyên mục đích sử dụng không?

- Đối với tòa nhà văn phòng, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài có thể mua tòa nhà văn phòng đó để tiếp tục kinh doanh (bán, cho thuê) văn phòng không?

Vương Thị Ngọc Mai (vuongthingocmai@gmail.com) -

Hướng dẫn nội dung trong công tác lập Hồ sơ mời thầu xây lắp

1. Tại Thông báo mời thầu số 20200360103 ngày 25/3/2020 Gói thầu xây lắp Công trình: Tuyến đường chính QL12A đi vùng Nam, đoạn từ xã Quảng Lộc đi cụm trung tâm các xã Vùng Nam, thị xã Ba Đồn do Ban QLDA Đầu tư xây dựng và phát triển quỹ đất thị xã Ba Đồn là bên mời thầu, Chủ đầu tư là UBND thị xã Ba Đồn; tại mục 2.2. Tiêu chuẩn đánh giá về năng lực kỹ thuật: a) Nhân sự chủ chốt, tại mục 1; Chỉ huy trưởng công trình phải có “Chứng chỉ hành nghề Quản lý dự án, hạng III”.
 
Theo Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 về Quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Nghị định số 100/2018/NĐ-CP ngày 16/7/2018 sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện Đầu tư Kinh doanh thuộc lĩnh vực Quản lý nhà nước của Bộ xây dựng, đã quy định rõ điều kiện đối với chỉ huy trưởng công trường, theo đó không yêu cầu phải có Chứng chỉ hành nghề Quản lý dự án. Như vậy, đối với Chủ đầu tư lập Hồ sơ mời thầu xây lắp, yêu cầu chức danh Chỉ huy trưởng công trình phải có Chứng chỉ hành nghề Quản lý dự án, hạng III có phù hợp với Luật đấu thầu hay không?
 
2. Tại Thông báo mời thầu số 20200334475-00 ngày 27/3/2020 Gói thầu xây lắp thuộc Dự án Nâng cấp đường giao thông Dương Thủy – Thái Thủy, Chủ đầu tư là UBND xã Dương Thủy; tại Bảng Dữ liệu E-CDNT 10.1(g), yêu cầu các nhà thầu trước khi tham gia dự thầu phải lập Biên bản khảo sát hiện trường có xác nhận của Chủ đầu tư. Như vậy việc khảo sát hiện trường phải có xác nhận của Chủ đầu tư có phù hợp với Luật Đấu thầu hay không?
 

Nguyễn Thanh Luận (Thanhluanct2qb@gmail.com) -

Điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu

Cơ quan tôi được giao làm chủ đầu tư một dự án nhóm B, sử dung nguồn vốn ngân sách địa phương. Dự án đã được UBND thành phố phê duyệt điều chỉnh vào tháng 10/2020. Kế hoạch lựa chọn nhà thầu điều chỉnh đã được phê duyệt vào tháng 1/2020 (Thời gian bắt đầu lựa chọn Nhà thầu của các gói thầu là quý I/2020). Chúng tôi đã lựa chọn nhà thầu lập Thiết kế bản vẽ thi công điều chỉnh trong quý I/2020 và đang trình Sở Xây dựng thẩm định và phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công. Chúng tôi trình Sở Kế hoạch và Đầu tư xin điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu (điều chỉnh thời gian bắt đầu lựa chọn nhà thầu của các gói thầu còn lại là từ quý I/2020 sang quý II/2020). Để trình hồ sơ xin điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu như trên bắt buộc phải có Quyết định phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công điều chỉnh không?

 

Nguyễn Văn Thanh (nguyenvanthanh.dhc@gmail.com) -

Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng lĩnh vực hệ thống điện, điện chiếu sáng,..

Công ty tôi đang thi công gói thầu “Lắp đặt hệ thống điện, điện chiếu sáng, kéo cáp quang, lắp đặt camera”, tư vấn giám sát và ban quản lý dự án chủ đầu tư yêu cầu phải có chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng. Công ty tôi có phải cung cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng trên không? Nếu có thì sẽ thuộc lĩnh vực nào?

Nguyễn Duy Long (nguyenduylong25@gmail.com) -

Chứng chỉ giám sát lắp đặt thiết bị vào công trình

1. Đối với gói thầu: Thi công lắp đặt hệ thống họp trực tuyến thì đơn vị giám sát có cần phải có chứng chỉ giám sát lắp đặt thiết bị hay chứng chỉ giám sát dân dụng?
 

2. Trong 1 công trình dân dụng cấp III bao gồm xây dựng + thiết bị (bàn ghế học tập+máy vi tính+camera) thì Đơn vị tư vấn giám sát ngoài chứng chỉ giám sát công trình dân dụng III thì có cần phải có chứng chỉ giám sát lắp đặt thiết bị hay không?

Võ Tuấn Anh (votuananh1992@gmail.com) -