Nâng cấp đô thị
 
Công nhận thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên là đô thị loại III
6/18/19 4:57 PM

Ngày 17/6/2019, Bộ Xây dựng đã có Quyết định số 530/QĐ-BXD về việc công nhận thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên là đô thị loại III.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Quyết định 530/QĐ-BXD.


Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE