Các dự án phát triển đô thị
 

Ngày 26/9/2019, Bộ Xây dựng đã có công văn 87/BXD-PTĐT gửi Sở Xây dựng thành phố Cần Thơ hướng dẫn về tiêu chí đô thị sinh thái.

 

Mới đây, Bộ Xây dựng đã có công văn 2933/BXD-PTĐT gửi Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng về việc chuyển quyền sử dụng đất đã đầu tư hạ tầng cho người dân tự xây dựng nhà ở tại dự án Khu khách sạn và dân cư Saphia.

 

Việc chuyển quyền sử dụng đất cho người dân tự xây dựng nhà ở chỉ được tiến hành sau khi khu vực dự kiến thực hiện chuyển quyền sử dụng đất đã hoàn thành việc xây dựng hạ tầng kỹ thuật thiết yếu (đường giao thông, các tuyến cấp điện, chiếu sáng, thông tin viễn thông, cấp thoát nước) theo quy hoạch chi tiết đã được phê duyệt, đảm bảo kết nối với hệ thống hạ tầng chung của khu vực và cung cấp các dịch vụ thiết yếu cho người dân khi đến ở.

 

Việc chuyển quyền sử dụng đất cho người dân tự xây dựng nhà ở chỉ được tiến hành sau khi các khu vực dự kiến thực hiện chuyển quyền sử dụng đất đã hoàn thành việc xây dựng hạ tầng kỹ thuật thiết yếu (gồm: đường giao thông, các tuyến cấp điện, chiếu sáng, thông tin viễn thông, cấp thoát nước), theo quy hoạch chi tiết đã được phê duyệt, đảm bảo đất sạch, không còn công trình hiện trạng trên đất. Hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội phải đảm bảo kết nối với hệ thống hạ tầng sử dụng chung của khu vực và cung cấp các dịch vụ thiết yếu cho người dân khi đến ở.

 

Việc chuyển quyền sử dụng đất (CQSDĐ) cho người dân tự xây dựng nhà ở chỉ được tiến hành sau khi khu vực dự kiến thực hiện CQSDĐ đã hoàn thành việc xây dựng hạ tầng kỹ thuật thiết yếu (đường giao thông, các tuyến cấp điện, chiếu sáng, thông tin viễn thông, cấp thoát nước) theo quy hoạch chi tiết đã được phê duyệt.

 

Bộ Xây dựng đã có công văn 08/BXD-PTĐT gửi UBND tỉnh Quảng Ngãi về các vướng mắc liên quan đến Đề án thành lập thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi như sau:

 

Ngày 30/11, Bộ Xây dựng đã có công văn 35/BXD-PTĐT gửi Công ty Cổ phần Hóa chất và Vật tư Khoa học kỹ thuật về việc chuyển quyền sử dụng đất dự án Khu nhà ở FLC tại số 24, ngõ 64, phố Sài Đồng, quận Long Biên.

 

Ngày 22/7, Bộ Xây dựng đã có công văn 1493/BXD-PTĐT gửi Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng về việc chuyển quyền sử dụng đất đã đầu tư hạ tầng cho người dân tự xây dựng nhà ở tại dự án Khu dân cư Khu công nghiệp Hòa Khánh mở rộng, TP Đà Nẵng

 

Ngày 22/6, Bộ Xây dựng đã có công văn 1233/BXD-PTĐT gửi Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi về việc chuyển quyền sử dụng đất đã đầu tư hạ tầng cho người dân tự xây dựng nhà ở tại dự án Khu Thương mại – Dịch vụ Vina Universal Paradise Sơn Tịnh, Quảng Ngãi.

 

Ngày 10/6, Bộ Xây dựng đã có công văn 1113/BXD-PTĐT gửi UBND thành phố Đà Nẵng về việc chuyển quyền sử dụng đất đã đầu tư hạ tầng cho người dân tự xây dựng tại dự án Khu dân cư nhà ở, khách sạn, căn hộ kết hợp thương mại dịch vụ 2 tháng 9, TP Đà Nẵng.

    Trang   1 2 3 Tiếp ››

LIÊN KẾT WEBSITE