Hướng dẫn địa phương, doanh nghiệp
 
Hướng dẫn Sở Xây dựng tỉnh Phú Yên lập quy hoạch chi tiết 1/500 đối với các dự án đầu tư xây dựng trong khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Phú Yên
2/11/19 10:03 AM

Ngày 01/02/2019, Bộ Xây dựng đã có công văn 12/BXD-QHKT gửi Sở Xây dựng tỉnh Phú Yên về việc lập quy hoạch chi tiết 1/500 đối với các dự án đầu tư xây dựng trong khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Phú Yên.

Do tính chất đặc thù của các khu nông nghiệp, các khu vực có công trình xây dựng (chuồng trại, kho bãi, khu chế biến) vẫn phải lập quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết xây dựng theo quy định pháp luật. Đối với những khu vực trồng trọt trong các khu vực sản xuất nông nghiệp thì không cần phải lập quy hoạch chi tiết xây dựng nhưng vẫn phải đảm bảo sự đồng bộ, tính liên kết của các hệ thống hạ tầng kỹ thuật (thuỷ lợi, giao thông, cao độ nền, cấp thoát nước, cấp điện) của từng khu vực này và toàn khu chức năng.

Theo quy định tại Khoản 5 Điều 10 Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 của Chính phủ, trường hợp dự án đầu tư xây dựng do một chủ đầu tư tổ chức thực hiện có quy mô nhỏ hơn 5 ha  thì tiến hành lập dự án đầu tư xây dựng mà không phải lập quy hoạch chi tiết xây dựng. Bản vẽ tổng mặt bằng, phương án kiến trúc công trình, giải pháp về hạ tầng kỹ thuật trong nội dung thiết kế cơ sở phải phù hợp với quy hoạch phân khu xây dựng hoặc giấy phép quy hoạch; đảm bảo việc đấu nối hạ tầng kỹ thuật, phù hợp với không gian kiến trúc khu vực.

Căn cứ quy định tại Khoản 5 Điều 15 Thông tư số 12/2016/TT-BXD ngày 29/6/2016 của Bộ Xây dựng Quy định về hồ sơ nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng vùng, quy hoạch đô thị và quy hoạch xây dựng khu chức năng đặc thù, trong trường hợp Quy hoạch phân khu xây dựng được lập trên nền bản đồ tỷ lệ 1/2.000 có đầy đủ các nội dung yêu cầu để làm cơ sở lập dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật và cấp giấy phép xây dựng, việc lập các dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật của khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Phú Yên không bắt buộc phải lập quy hoạch chi tiết 1/500.


Trung tâm Thông tin

Nguồn: Công văn 12/BXD-QHKT.


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_12-BXD-QHKT_01022019.signed.pdf) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE