Hướng dẫn địa phương, doanh nghiệp
 
Hướng dẫn Sở Xây dựng tỉnh Bình Thuận một số nội dung về thực hiện tiêu chí Quy hoạch thuộc Bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới
3/14/19 10:03 AM

Ngày 13/3/2019, Bộ Xây dựng đã có công văn 23/BXD-QHKT gửi Sở Xây dựng tỉnh Bình Thuận về việc hướng dẫn một số nội dung về thực hiện tiêu chí Quy hoạch thuộc Bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới.

1. Thực hiện tiêu chí Quy hoạch thuộc Bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới theo Quyết định số 1600/QĐ-TTg ngày 16/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Xây dựng đã phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn về nội dung này tại Điều 4 Thông tư số 05/2017/TT-BNNPTNT ngày 01/3/2017 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Việc rà soát Điều chỉnh bổ sung quy hoạch phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội - môi trường nông thôn trong các đồ án quy hoạch xã nông thôn mới (thực hiện theo Thông tư liên tịch số 13/2011/TTLT-BXD-BNNPTNT-BTNMT ngày 28/10/2011) được thực hiện theo các quy định tại Thông tư số 02/2017/TT-BXD ngày 01/3/2017 của Bộ Xây dựng hướng dẫn về quy hoạch xây dựng nông thôn.

2. Việc lồng ghép nội dung thực hiện “tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với ứng phó biến đổi khí hậu, quá trình đô thị hóa của các xã ven đô đảm bảo tiêu chí môi trường nông thôn” trong nội dung của đồ án quy hoạch chung xã  đã được quy định rõ tại Điều 8 Thông tư số 02/2017/TT-BXD ngày 01/3/2017 của Bộ Xây dựng hướng dẫn về quy hoạch xây dựng nông thôn.

Vì vậy, định mức chi phí lập đồ án quy hoạch chung xã quy định tại Thông tư số 05/2017/TT-BXD ngày 05/4/2017 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định, quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị đã bao gồm nội dung lồng ghép nêu trên trong nội dung đồ án quy hoạch chung xã.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 23/BXD-QHKT.


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_23-BXD-QHKT_13032019.signed.pdf) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE