Hướng dẫn địa phương, doanh nghiệp
 
Hướng dẫn Sở Xây dựng tỉnh Tiền Giang về công tác quy hoạch
4/9/19 10:06 AM

Ngày 08/4/2019, Bộ Xây dựng đã có công văn 31/BXD-QHKT gửi Sở Xây dựng tỉnh Tiền Giang hướng dẫn về công tác quy hoạch.

Theo báo cáo của Sở Xây dựng, khu đất có chức năng xây dựng công trình phức hợp - thương mại dịch vụ quy mô 3,4ha được xác lập trong quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Quảng trường trung tâm tỉnh Tiền Giang đã được UBND tỉnh Tiền Giang phê duyệt tại Quyết định 1733/QĐ-UBND ngày 24/7/2012 và được điều chỉnh cục bộ tại Quyết định 2882/QĐ-UBND ngày 09/10/2018. Tuy nhiên, các chỉ tiêu quy hoạch chưa được thể hiện đầy đủ.

Để thực hiện dự án đầu tư xây dựng, đề nghị cơ quan tổ chức lập quy hoạch rà soát, điều chỉnh Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Quảng trường trung tâm tỉnh Tiền Giang (quy mô 43,95ha ) và báo cáo cơ quan có thẩm quyền phê duyệt theo quy định. Trình tự, thủ tục tiến hành điều chỉnh quy hoạch được thực hiện theo quy định pháp luật tại Luật Quy hoạch đô thị năm 2009 và Luật sửa đổi, bổ sung 37 Luật có liên quan đến quy hoạch năm 2018.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 31/BXD-QHKT.


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_31-BXD-QHKT_08042019.signed.pdf) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE