Kinh tế xây dựng
 
Hướng dẫn Công ty Trách nhiệm hữu hạn BT Hà Đông xác định các khoản mục chi phí đầu tư xây dựng
7/30/19 5:14 PM

Ngày 30/7/2019, Bộ Xây dựng đã có công văn 1779/BXD-KTXD gửi Công ty Trách nhiệm hữu hạn BT Hà Đông về việc xác định các khoản mục chi phí đầu tư xây dựng.

Việc quản lý chi phí đầu tư xây dựng và nội dung các khoản mục chi phí tư vấn đầu tư xây dựng nói riêng và chi phí đầu tư xây dựng nói chung, sử dụng vốn ngân sách nhà nước, vốn nhà nước ngoài ngân sách quy định tại Khoản 1, Khoản 2 Điều 60 Luật Xây dựng năm 2014, thực hiện theo quy định tại Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng và Thông tư số 06/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Nội dung dự toán xây dựng công trình theo quy định tại Điều 8, Nghị định số 32/2015/NĐ-CP và Điều 7 và Thông tư số 06/2016/TT-BXD. Việc xác định dự toán xây dựng công  trình và các khoản mục chi phí đầu tư xây dựng theo phương pháp quy định tại Điều 8, Thông tư số 06/2016/TT-BXD.

Việc thẩm định và phê duyệt dự toán xây dựng công trình thực hiện theo Điều 10, Nghị định số 32/2015/NĐ-CP và Điều 9, Thông tư số 06/2016/TT-BXD.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 1779/BXD-KTXD.


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_1779-BXD-KTXD_30072019.signed.pdf) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE
Bạn vui lòng chọn file quảng cáo để hiển thị !