Kinh tế xây dựng
 
Hướng dẫn áp dụng định mức chi phí lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu
8/1/19 5:18 PM

Ngày 01/8/2019, Bộ Xây dựng đã có công văn 1799/BXD-KTXD gửi Công ty cổ phần than Núi Béo – Vinacomin về việc hướng dẫn áp dụng định mức chi phí lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu.

1. Việc xác định chi phí lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu (gói thầu thi công xây dựng và mua sắm vật tư, thiết bị) theo hướng dẫn tại Quyết định số 79/QĐ-BXD ngày 15/2/2017 của Bộ Xây dựng về việc công bố Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng. Theo đó, chi phí lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu đối với các gói thầu thi công xây dựng và gói thầu mua sắm vật tư, thiết bị được xác định tương ứng bằng định mức tỷ lệ phần trăm (%) được công bố nhân với giá gói thầu thi công xây dựng (chưa có thuế giá trị gia tăng); giá gói thầu mua sắm vật tư, thiết bị (chưa có thuế giá trị gia tăng) được duyệt.

2. Trường hợp tổng giá trị chi phí lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu của các gói thầu vượt giá trị đã được phê duyệt trong tổng mức đầu tư thì Chủ đầu tư có trách nhiệm báo cáo người quyết định đầu tư xem xét, quyết định theo đúng quy định của pháp luật.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 1799/BXD-KTXD.


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_1799-BXD-KTXD_01082019.signed.pdf) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE
Bạn vui lòng chọn file quảng cáo để hiển thị !