Hợp đồng
 
Hướng dẫn công tác lập, phê duyệt dự toán đối với các dự án sử dụng tổng thầu EPC theo hình thức hợp đồng trọn gói
7/30/19 4:58 PM

Vừa qua, Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 330/PĐ-QLDA ngày 04/7/2019 của Công ty CP Đầu tư xây dựng và Thương mại Phú Điền về việc đề nghị hướng dẫn công tác lập, phê duyệt dự toán đối với các dự án sử dụng tổng thầu EPC theo hình thức hợp đồng trọn gói.

Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng có công văn 1767/BXD-KTXD (30/7) có ý kiến như sau:

Theo nội dung tại văn bản số 330/PĐ-QLDA thì Công ty CP Đầu tư xây dựng và Thương mại Phú Điền, trong vai trò là Chủ đầu tư dự án, đã thực hiện xác định giá gói thầu EPC trên cơ sở tổng mức đầu tư được duyệt làm căn cứ đàm phán ký kết hợp đồng trọn gói với nhà thầu. Theo đó, đối với trường hợp các dự án được nêu tại văn bản số 330/PĐ-QLDA thì:

- Việc quản lý, thanh toán, quyết toán hợp đồng EPC theo hình thức hợp đồng trọn gói thực hiện trên cơ sở các điều khoản quy định tại hợp đồng đã ký kết đảm bảo phù hợp các quy định của pháp luật về hợp đồng xây dựng theo hình thức trọn gói và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan theo từng thời kỳ; việc quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành thực hiện theo các quy định có liên quan của Bộ Tài chính.

- Đối với hợp đồng EPC ký kết giữa các bên theo hình thức hợp đồng trọn gói thì việc lập dự toán đối với các bước thiết kế triển khai sau thiết kế cơ sở thực hiện theo các điều khoản tại hợp đồng đã ký kết. Theo đó, trường hợp hợp đồng không yêu cầu phải lập dự toán đối với các bước thiết kế triển khai sau thiết kế cơ sở thì nhà thầu không bắt buộc phải thực hiện nội dung công việc này.


Trung tâm Thông tin

Nguồn: Công văn 1767/BXD-KTXD.


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_1767-BXD-KTXD_30072019.signed.pdf) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE
Bạn vui lòng chọn file quảng cáo để hiển thị !