Tin hoạt động
 
Chủ trương mở rộng dự án trạm nghiền xi măng và sản xuất gạch xốp không nung của Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Ba Đình
6/25/19 4:10 PM

Ngày 25/6/2019, Bộ Xây dựng đã có công văn 1475/BXD-VLXD gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương về việc mở rộng địa điểm thực hiện dự án và giải trình hồ sơ quyết định chủ trương thực hiện dự án mở rộng trạm nghiền xi măng và sản xuất gạch xốp không nung của Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Ba Đình.

1. Về chủ trương mở rộng dự án trạm nghiền xi măng:

Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Ba Đình hiện đang hoạt động 2 dây chuyền nghiền với công suất 100.000 tấn xi măng/năm. Công ty chủ trương mở rộng dự án trạm nghiền xi măng, song chỉ xây dựng nhà kho, nhà văn phòng và nhà ở công nhân, không thay đổi công suất nghiền xi măng so với công suất 100.000 tấn xi măng/năm của trạm nghiền đang hoạt động. Vì vậy, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương hướng dẫn công ty đảm bảo các thủ tục đầu tư theo đúng các quy định của pháp luật về đầu tư xây dựng.

2. Về chủ trương sản xuất gạch xốp không nung:

Theo điểm d khoản 1 Điều 1 Quyết định số 567/QĐ-TTg ngày 28/4/2010  của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình phát triển vật liệu xây không nung đến năm 2020 quy định: “Khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia đầu tư sản xuất và kinh doanh vật liệu xây không nung”. Do vậy, việc đầu tư sản xuất gạch xốp không nung đang được khuyến khích, phù hợp với Chương trình phát triển vật liệu xây không nung của Thủ tướng Chính phủ.


Trung tâm Thông tin

Nguồn: Công văn 1475/BXD-VLXD.


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_1475-BXD-VLXD_25062019.pdf) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE