Hướng dẫn địa phương, doanh nghiệp
 
Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án xi măng Tây Ninh 2
5/3/19 9:05 AM

Vừa qua, Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 609/SKHĐT-HTĐT ngày 25/3/2019 của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tây Ninh về việc điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án xi măng Tây Ninh 2 của Công ty cổ phần xi măng Fico Tây Ninh.

Về vấn đề này, Bộ Xây dựng đã có văn bản 940/BXD-VLXD (02/5) có ý kiến như sau:

Ngày 09/11/2010, tại Quyết định số 2044/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội tỉnh Tây Ninh, trong đó: Sản xuất xi măng đạt 1,5 triệu tấn vào năm 2010 (hiện có nhà máy xi măng Tây Ninh công suất 1,5 triệu tấn/năm đã đi vào hoạt động năm 2009) và duy trì khoảng 1,5 triệu tấn xi măng vào năm 2015; trong quy hoạch không đề cập đến sản lượng xi măng giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh. 

Ngày 29/8/2011, tại Quyết định số 1488/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch phát triển công nghiệp xi măng Việt Nam giai đoạn 2011-2020 và định hướng đến năm 2030, tại địa bàn tỉnh Tây Ninh trong giai đoạn 2016-2020 sẽ đầu tư dự án xi măng Tây Ninh 2 công suất 1,4 triệu tấn xi măng/năm.

Căn cứ khoản 3 Điều 156 của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 80/2015/QH13 ngày22/6/2015, quy định: “Trong trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật do cùng một cơ quan ban hành có quy định khác nhau về cùng một vấn đề thì áp dụng quy định của văn bản quy phạm pháp luật ban hành sau”.

Bộ Xây dựng đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tây Ninh báo cáo Ủy ban nhân dân Tỉnh xem xét, quyết định.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 940/BXD-VLXD.


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_940-BXD-VLXD_02052019.pdf) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE