Hướng dẫn địa phương, doanh nghiệp
 
Hướng dẫn ứng dụng sản phẩm vật liệu xây dựng mới
7/22/19 3:04 PM

Ngày 22/7/2019, Bộ Xây dựng đã có công văn 39/BXD-VLXD gửi Công ty TNHH sản phẩm xây dựng DELLA VIETBUILDERS hướng dẫn việc ứng dụng sản phẩm mái lợp hợp kim phủ đá núi lửa.

Theo Thông tư 10/2017/TT-BXD ngày 29/9/2017 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng và hướng dẫn chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy thì sản phẩm tấm lợp hợp kim phủ đá núi lửa không có trong Danh mục sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng có khả năng gây mất an toàn. Như vậy, sản phẩm mái lợp hợp kim phủ đá núi lửa không cần chứng nhận hợp quy theo Thông tư số 10/2017.

Căn cứ Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa trong đó Khoản 1 Điều 34 quy định: “ hàng hóa nhập khẩu phải được công bố tiêu chuẩn áp dụng theo quy định tại điều 23 của Luật này và ghi nhãn theo quy định của pháp luật về nhãn hàng hóa” và Điều 23 quy định:

“1. Người sản xuất, người nhập khẩu tự công bố các đặc tính cơ bản, thông tin cảnh báo, số hiệu tiêu chuẩn trên hàng hoá hoặc một trong các phương tiện sau đây:

a) Bao bì hàng hoá;

b) Nhãn hàng hoá;

c) Tài liệu kèm theo sản phẩm, hàng hoá.

2. Nội dung của tiêu chuẩn công bố áp dụng không được trái với yêu cầu của quy chuẩn kỹ thuật do cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền ban hành.”

Do vậy, sản phẩm tấm lợp hợp kim phủ đá núi lửa cần phải đáp ứng các quy định nêu trên và tuân thủ các quy định của pháp luật về chất lượng hàng hóa.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 39/BXD-VLXD.


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_39-BXD-VLXD_22072019.signed.pdf) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE