Hướng dẫn địa phương, doanh nghiệp
 
Thực hiện đầu tư xây dựng Dự án nhà máy sản xuất vôi công nghiệp Đại Dương tại Khu kinh tế Nghi Sơn tỉnh Thanh Hóa
8/7/19 4:49 PM

Bộ Xây dựng nhận được công văn số 8612/UBND-KTN ngày 05/7/2019  của Uỷ ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc đề nghị cho ý kiến dự án đầu tư nhà máy sản xuất vôi công nghiệp Đại Dương tại Khu kinh tế Nghi Sơn tỉnh Thanh Hóa của Công ty cổ phần Xi măng Đại Dương.

Về vấn đề này, Bộ Xây dựng đã có công văn 1852/BXD-VLXD (07/8) có ý kiến như sau:

1. Về dự án đầu tư  nhà máy sản xuất vôi công nghiệp Đại Dương

Việc đầu tư dự án nhà máy sản xuất vôi công nghiệp của Công ty cổ phần Xi măng Đại Dương cần tuân thủ theo khoản 2, Điều 29, Nghị định số 24a/2016/NĐ-CP ngày 05/4/2016 của Chính phủ về quản lý vật liệu xây dựng: “Dự án đầu tư sản xuất vật liệu xây dựng chủ yếu phải lựa chọn công nghệ thiết bị tiên tiến, hiện đại đáp ứng các tiêu chí về tiêu hao nguyên liệu, nhiên liệu, đáp ứng các yêu cầu bảo vệ môi trường”, như sau:

- Về quy mô công suất: Chỉ đầu tư các dây chuyền mới có công suất lò ≥ 200 tấn/ngày (60.000 tấn/năm).

- Về công nghệ, thiết bị: Dự án đầu tư phải lựa chọn công nghệ thiết bị tiên tiến, hiện đại đáp ứng các tiêu chí về tiêu hao nguyên liệu, nhiên liệu, yêu cầu bảo vệ môi trường, đảm bảo các chỉ tiêu kỹ thuật: Tiêu hao nhiệt năng: < 900 kcal/kg; tiêu hao điện năng: < 30 kWh/tấn; phát thải bụi: < 30 mg/Nm3.

- Khuyến khích sử dụng nhiên liệu thay thế nhiên liệu hóa thạch để tiết kiệm tài nguyên và giảm ô nhiễm môi trường.

2. Về nguyên liệu phục vụ cho dự án

Nguyên liệu phục vụ dự án nêu trên cần được tính toán đảm bảo chất lượng, trữ lượng phục vụ nhu cầu hoạt động của dự án nhằm đảm bảo hiệu quả đầu tư và tuân thủ theo quy định của pháp luật về khoáng sản. Khu vực mỏ đá vôi làm nguyên liệu phục vụ cho dự án sẽ được xem xét bổ sung trong quá trình lập Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 theo quy định pháp luật về quy hoạch.


Trung tâm Thông tin

Nguồn: Công văn 1852/BXD-VLXD.


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_1852-BXD-VLXD_07082019.pdf) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE