Tin tổng hợp
 
Thành phố Hải Phòng: Ban hành Kế hoạch phát động Phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”
8/13/19 4:17 PM

Thực hiện Quyết định 773/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019-2025, UBND thành phố ban hành Kế hoạch phát động phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019-2025 trên địa bàn thành phố.

Phong trào thi đua nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ và sâu rộng về ý thức tự tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp của CBCCVC thành phố; xây dựng đội ngũ CBCCVC gương mẫu, tận tụy, trách nhiệm đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh; tạo môi trường làm việc văn minh, hiện đại, minh bạch, hiệu quả vì sự phát triển của thành phố.

Đối tượng tham gia phong trào thi đua là tập thể, cá nhân CBCCVC ở các cơ quan Đảng, Nhà nước, MTTQ, các đoàn thể, lực lượng vũ trang, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước. Theo đó, đối với tập thể “Thi đua xây dựng cơ quan, đơn vị văn minh, hiện đại, xanh, sạch, đẹp”; đối với cá nhân “Thi đua thực hiện kỷ cương, trách nhiệm, tận tụy, chuyên nghiệp”. Ngoài ra, kế hoạch cũng ban hành các tiêu chuẩn thi đua cụ thể cho tập thể và cá nhân.

Theo đó, xây dựng tiến độ thực hiện: Tổ chức phát động, ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Phong trào thi đua năm 2019; Tiến hành sơ kết, đánh giá kết quả thực hiện Phong trào thi đua vào năm 2022 để tiếp tục triển khai đến năm 2025; Tổng kết phong trào thi đua nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Hồ sơ đề nghị khen thưởng trước 15/6/2025.

Đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương căn cứ Kế hoạch để xây dựng và thực hiện phát động Phong trào thi đua đảm bảo chất lượng trước ngày 15/8/2019. Định kỳ hàng năm tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện qua Sở Nội vụ và Ban Thi đua - Khen thưởng để báo cáo UBND thành phố. Kịp thời sơ kết, tổng kết khen thưởng theo thẩm quyền. UBMTTQ Việt Nam thành phố và các đoàn thể xây dựng kế hoạch và tổ chức phát động Phong trào thi đua trong đoàn viên của tổ chức. Sở Thông tin và Truyền thông, Ban Tuyên giáo Thành ủy chỉ đạo các cơ quan truyền thông, báo chí đẩy mạnh công tác tuyên truyền mở các chuyên trang, chuyên mục, tăng cường thời lượng. Sở Nội vụ, Ban Thi đua - Khen thưởng, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các cấp thực hiện các nhiệm vụ chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc, giám sát về Phong trào thi đua báo cáo UBND thành phố biểu dương khen thưởng các tập thể - cá nhân tiêu biểu xuất sắc.


Theo Haiphong.gov.vn


Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE