Ý kiến chỉ đạo, điều hành
 
Báo cáo tình hình sử dụng quỹ đất đô thị dành để phát triển nhà ở xã hội
7/9/19 3:06 PM

Mới đây, Bộ Xây dựng đã có công văn 1599/BXD-QLN gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc báo cáo tình hình sử dụng quỹ đất đô thị dành để phát triển nhà ở xã hội.

Ngày 01/4/2019, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 09/CT-TTg về các giải pháp tập trung tháo gỡ cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm mục tiêu tăng trưởng 06 tháng và cả năm 2019 và Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 23/4/2019 về một số giải pháp thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển ổn định, lành mạnh, theo đó Bộ Xây dựng được giao kiểm soát chặt chẽ việc quy hoạch và khai thác, sử dụng hiệu quả quỹ đất đô thị dành để phát triển nhà ở xã hội, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong quý III năm 2019. 

Để chuẩn bị báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Bộ Xây dựng đề nghị Quý Ủy ban nhân dân báo cáo việc dành quỹ đất cho phát triển nhà ở xã hội trên địa bàn theo Đề cương chi tiết được gửi kèm theo công văn này.

Báo cáo gửi về Bộ Xây dựng (Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản) - số 37 Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Hà Nội trước ngày 25/7/2019 để tổng hợp (file điện tử gửi vào địa chỉ email: thanhnga.ktqd64@gmail.com).

(Mọi chi tiết liên hệ ông Nguyễn Đức Vinh, Phó Trưởng phòng phát triển nhà ở đô thị - Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản, SĐT: 0904 929 886).


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 1599/BXD-QLN.


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_1599-BXD-QLN_09072019.pdf) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE