Ý kiến chỉ đạo, điều hành
 
Quyết định thành lập Hội đồng tư vấn đánh giá nghiệm thu kết quả nhiệm vụ KHCN “Nghiên cứu đề xuất hệ thống kiến thức, kỹ năng bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo quản lý cấp Phòng cho các cơ quan hành chính nhà nước ngành Xây dựng”, mã số RD 70-18
2/5/20 4:03 PM

Ngày 05/02/2020, Bộ Xây dựng đã có Quyết định 136/QĐ-BXD về việc Thành lập Hội đồng KHCN chuyên ngành nghiệm thu nhiệm vụ KHCN: “Nghiên cứu đề xuất hệ thống kiến thức, kỹ năng bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo quản lý cấp phòng cho các cơ quan hành chính nhà nước ngành Xây dựng”, mã số RD 70-18.

Theo đó, Thành lập Hội đồng KHCN chuyên ngành nghiệm thu nhiệm vụ KHCN: “Nghiên cứu đề xuất hệ thống kiến thức, kỹ năng bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo quản lý cấp phòng cho các cơ quan hành chính nhà nước ngành Xây dựng”, mã số RD 70-18. Danh sách hội đồng gồm 09 thành viên:

Chủ tịch Hội đồng:  

1. ThS. Nguyễn Thị Thanh Hằng - Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ, Bộ Xây dựng.

Thư ký Hội đồng: 

2. Bà Quách Thị Huệ Linh Chuyên viên chính Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường, Bộ Xây dựng.

Các Ủy viên phản biện: 

3. TS. Nguyễn Quốc Đông – Chuyên viên Vụ Tổ chức Cán bộ.

4. TS. Phan Minh Tuấn – Trưởng phòng Tổ chức trường Đại học Kiến trúc Hà Nội.

Các Ủy viên Hội đồng: 

5. ThS. Nguyễn Duy Thắng – Nguyên Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế.

6.ThS. Hoàng Thọ Vinh  – Nguyên Phó Cục trưởng Cục Hoạt động Xây dựng.

7. KS. Vũ Văn Huấn – Hàm Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ.

8. ThS. Tạ Dung Chung – Trưởng phòng tổ chức Cao đẳng nghề Việt Xô 1.

9. TS. Tạ Văn Phấn – Trường Đại học Thủy Lợi

Khách mời:

- ThS. Nguyễn Quang Minh - Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ và môi trường, Bộ Xây dựng.

- Lãnh đạo Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị.

- Đại diện Trung tâm thông tin

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 05/02/2020. Hội đồng tự giải thể khi hoàn thành nhiệm vụ.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Quyết định 136/QĐ-BXD


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_136-QĐ-BXD_05022020.signed.pdf) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE