Phản hồi các kiến nghị
 
Ý kiến về định mức công tác thí nghiệm đo E động và chậu võng mặt đường sân bay bằng thiết bị SHWD cho dự án đường cất cánh số 2- Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh
8/8/19 4:00 PM

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 6578/UBND-XDNĐ ngày 05/07/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc đề nghị cho ý kiến về định mức, công tác thí nghiệm đo E động và chậu võng mặt đường sân bay bằng thiết bị SHWD phục vụ công tác đánh giá sức chịu tải mặt đường và công bố chỉ số phân cấp mặt đường của Đường cất cánh số 2 – Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh.

Sau khi nghiên cứu hồ sơ tài liệu định mức, Bộ Xây dựng đã có công văn 1855/BXD-KTXD (08/8) có ý kiến như sau:

1. Về căn cứ, phương pháp xây dựng định mức:

Định mức, công tác thí nghiệm đo E động và chậu võng mặt đường sân bay bằng thiết bị SHWD phục vụ công tác đánh giá sức chịu tải mặt đường và công bố chỉ số phân cấp mặt đường đường CHC2 – Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh đã được chủ đầu tư và đơn vị tư vấn lập, xây dựng trên cơ sở vận dụng định mức thí nghiệm đo E động và chậu võng bằng thiết bị FWD tại Quyết định số 1169/QĐ-BXD ngày 14/11/2017 của Bộ Xây dựng về công bố định mức dự toán xây dựng công trình – phần thí nghiệm vật liệu, cấu kiện, kết cấu công trình xây dựng có điều chỉnh hao phí nhân công, máy thi công theo các chỉ dẫn kỹ thuật, theo dõi thực tế qui trình thí nghiệm, vận hành thiết bị SHWD cho mặt đường sân bay và phương pháp khảo sát quá trình thí nghiệm thực tế ngoài hiện trường để xác định định mức là phù hợp với phương pháp xác định định mức dự toán xây dựng theo quy định tại Thông tư số 06/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

2. Về nội dung định mức:

a) Danh mục các định mức xin ý kiến của Bộ Xây dựng tại hồ sơ kèm theo văn bản số 6578/UBND-XDNĐ bao gồm: định mức công tác thí nghiệm đo E động và chậu võng mặt đường sân bay bằng thiết bị SHWD (mã hiệu DB.13002).

b) Các nội dung định mức đề nghị cho ý kiến gồm thành phần công việc, thành phần hao phí đã được xác định phù hợp với qui trình, phương pháp thí nghiệm vận hành thiết bị SHWD để đo E động và chậu võng mặt đường sân bay như trong hồ sơ quy trình thí nghiệm, vận hành thiết bị SHWD để xác định chỉ số PCN đường sân bây đã được phê duyệt (đính kèm trong hồ sơ xây dựng định mức kèm theo văn bản số 6578/UBND-XDNĐ).

c) Về thành phần hao phí và trị số hao phí định mức:

- Thành phần hao phí vật liệu: hao phí vật liệu gồm các nhiên liệu, năng lượng dùng cho máy và thiết bị thí nghiệm để hoàn thành một đơn vị công tác thí nghiệm theo tiêu chuẩn Việt Nam 11365:2016 được xác định trên cơ sở vận dụng hao phí vật liệu trong định mức DB.13000 thí nghiệm đo E động và chậu võng bằng thiết bị FWD được Bộ Xây dựng ban hành tại Quyết định 1169/QĐ-BXD.

- Thành phần và trị số hao phí định mức nhân công, máy thi công được tính toán, xác định trên cơ sở số liệu khảo sát quá trình thí nghiệm tại 2 địa điểm, đã được các bên Tư vấn giám sát, Tư vấn thiết kế và Tư vấn lập định mức, đại điện nhà đầu tư (Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Khánh Hòa) theo dõi, xác nhận qua quá trình thí nghiệm trực tiếp tại hiện trường. Chủ đầu tư, đơn vị tư vấn xây dựng định mức chịu trách nhiệm về tính chính xác của số liệu khảo sát, tính toán, xác định các hao phí và định mức.

3. Căn cứ nội dung nhận xét trên Bộ Xây dựng thống nhất về nguyên tắc, phương pháp xác định và nội dung định mức công tác thí nghiệm đo E động và chậu võng mặt đường sân bay bằng thiết bị SHWD cho dự án đường cất hạ cánh số 2 – Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh như hồ sơ định mức kèm theo văn bản 6578/UBND-XDNĐ để Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa thực hiện theo qui trình.


Trung tâm Thông tin

Nguồn: Công văn 1855/BXD-KTXD.


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_1855-BXD-KTXD_08082019.pdf) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE