Phản hồi các kiến nghị
 
Hướng dẫn Sở Xây dựng tỉnh Bình Định giấy tờ hợp pháp về đất đai để cấp giấy phép xây dựng
2/3/20 4:05 PM

Ngày 03/02/2020, Bộ Xây dựng đã có công văn 335/BXD-HĐXD gửi Sở Xây dựng tỉnh Bình Định về việc hướng dẫn dẫn xác định các loại giấy tờ hợp pháp về đất đai để cấp giấy phép xây dựng.

Theo quy định tại Khoản 6 Điều 3 Nghị định số 53/2017/NĐ-CP ngày 08/5/2017 của Chính phủ quy định các loại giấy tờ hợp pháp để về đất đai để cấp giấy phép thì Giấy tờ hợp pháp về đất đai để cấp giấy phép xây dựng quy định tại Nghị định này là một trong các loại giấy tờ sau “Giấy tờ về đất đai đối với trường hợp được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất từ sau ngày 01 tháng 7 năm 2004 nhưng không có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của pháp luật về đất đai, gồm: Quyết định giao đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc Quyết định cho thuê đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và hợp đồng thuê đất kèm theo (nếu có) hoặc giấy tờ về trúng đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu dự án có sử dụng đất hoặc Quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền”.

Do đó, Quyết định giao đất hoặc Quyết định cho thuê đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền được ban hành sau ngày 01 tháng 7 năm 2004 cho nhà đầu tư thực hiện các dự án phát triển đô thị, phát triển nhà ở, dự án thương mại dịch vụ và du lịch nếu đáp ứng điều kiện nêu trên thì được xem là một loại giấy tờ hợp pháp về đất đai làm cơ sở cấp giấy phép xây dựng.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 335/BXD-HĐXD


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_335-BXD-HĐXD_03022020.signed.pdf) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE