Phản hồi các kiến nghị
 
Hướng dẫn xác định cấp công trình Dự án ĐTXD công trình Nâng chất lượng nước thải sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải thành phố Cần Thơ
2/10/20 4:09 PM

Ngày 10/02/2020, Bộ Xây dựng đã có công văn 425 /BXD-HĐXD gửi Sở Xây dựng thành phố Cần Thơ về việc hướng dẫn xác định cấp công trình đối với Dự án đầu tư xây dựng công trình Nâng chất lượng nước thải sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải thành phố Cần Thơ từ cột B lên cột A theo QCVN 40:2011/BTNMT.

Dự án đầu tư xây dựng công trình Nâng chất lượng nước thải sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải thành phố Cần Thơ từ cột B lên cột A theo QCVN 40:2011/BTNMT được Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ phê duyệt tại Quyết định số 2628/QĐ-UBND ngày 30/10/2019. Theo đó, về cơ bản nhà máy giữ nguyên dây chuyền công nghệ hiện tại và chỉ bổ sung một số hạng mục nhằm đáp ứng hiệu quả xử lý, đảm bảo chất lượng nước thải đầu ra gồm: Cụm bể khử trùng, trạm hóa chất, hồ sự cố, hồ điều lưu, mương cống dẫn nước thải, cùng với hệ thống máy móc thiết bị phục vụ cho các hạng mục bổ sung.

Theo báo cáo, hạng mục hồ sự cố (dung tích 30.811m3), hồ điều lưu (dung tích 36.000m3) được hình thành trên cơ sở cải tạo sửa chữa các hồ hiện hữu. 

Trường hợp xét công trình theo quy mô công suất và tầm quan trọng: Nhà máy có tổng công suất xử lý nước thải 30.000m3/ngày đêm là công trình xử lý nước thải, theo hướng dẫn tại Bảng 1.3 - Mục 1.3.2.3 (Thông tư số 03/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng quy định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng) cấp công trình là cấp I;

Trường hợp xét công trình theo quy mô kết cấu: Các hạng mục hồ sự cố (dung tích 30.811m3), hồ điều lưu (dung tích 36.000m3) có dạng kết cấu bể chứa, theo hướng dẫn tại Bảng 2 - Mục 2.4 (Thông tư số 03/2016/TT-BXD) cấp công trình là cấp I. 


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 425/BXD-HĐXD


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_425-BXD-HĐXD_10022020.signed.pdf) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE