Tin cải cách hành chính
 

Ban Chỉ đạo Chương trình số 08-CTr/TU của Thành ủy vừa  tổng kết thực hiện Chương trình số 08-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội về “Đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo bước chuyển mạnh về kỷ luật, kỷ cương, ý thức trách nhiệm, chất lượng phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức (CB, CC, VC) giai đoạn 2016-2020”.

 

Thành phố Hồ Chí Minh đã có thêm nhiều bước chuyển biến hiệu quả, đặc biệt sau khi triển khai đề án ủy quyền thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn của UBND thành phố. Được biết, thành phố đang xem xét mở rộng các đầu việc được ủy quyền cho các sở, ngành, địa phương để tiếp tục tạo bước tiến mới trong cải cách hành chính, từ đó tác động tích cực tới phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

 

Hiện Quảng Ninh là địa phương mạnh dạn đi đầu trong cả nước về việc xây dựng chính quyền điện tử và xây dựng thành phố thông minh.

 

UBND thành phố Hà Nội vừa yêu cầu tổ chức thực hiện tích hợp dịch vụ công trực tuyến với Cổng dịch vụ công quốc gia và đẩy mạnh triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trên địa bàn thành phố.

 

Nhằm khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác cải cách hành chính (CCHC), UBND TP. Pleiku đã thể hiện quyết tâm mạnh mẽ từ công tác chỉ đạo điều hành đến các giải pháp triển khai thực hiện, phấn đấu nâng điểm chỉ số CCHC trên bảng xếp hạng so với năm 2018.

 

Hà Nội sẽ khẩn trương triển khai xây dựng các dịch vụ công (DVC) trực tuyến trên địa bàn Thành phố, phấn đấu đến 31/12/2019, 100% thủ tục hành chính (TTHC) được thực hiện DVC trực tuyến mức độ 3, 4, trong đó tối thiểu 30% DVC trực tuyến mức độ 4.

 

Thực hiện mục tiêu sớm trở thành tỉnh công nghiệp, thời gian qua, Hưng Yên đã đẩy mạnh cải cách hành chính, thủ tục hành chính (TTHC) trên nhiều phương diện. Nhờ quyết tâm cao và hành động quyết liệt, tỉnh đã đạt kết quả bước đầu khá tích cực, góp phần quan trọng cải thiện môi trường kinh doanh, thu hút ngày càng nhiều doanh nghiệp (DN) đến đầu tư tại địa phương.

 

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định 1291/QĐ-TTg phê duyệt Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan trung ương được tổ chức theo ngành dọc đóng tại địa phương đưa ra tiếp nhận tại Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp tỉnh, Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cấp huyện, xã.

 

Thời gian qua, các cấp, các ngành của tỉnh Bình Dương đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, góp phần đạt hiệu quả rõ nét về đổi mới lề lối làm việc gắn với cải cách hành chính (CCHC). Qua đó, hoạt động của nền hành chính đã có sự chuyển biến mạnh mẽ theo hướng phục vụ, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu của người dân và xã hội.

 

Với quyết tâm cao trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác cải cách hành chính (CCHC) ngày càng tốt hơn, gắn với việc khắc phục nhanh những tồn tại, hạn chế, Sở Thông tin và Truyền thông thường xuyên quan tâm chỉ đạo, điều hành công tác thông tin, tuyên truyền thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ của chương trình CCHC như: Chỉ đạo các cơ quan báo, đài tăng cường thông tin, tuyên truyền về CCHC rộng rãi đến các tổ chức, doanh nghiệp trong tỉnh; tiếp tục tăng cường phối hợp với Sở Nội vụ chỉ đạo Báo Kiên Giang, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh thực hiện chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền chuyên đề CCHC. Thông qua công tác tuyên truyền đã giúp các tổ chức, doanh nghiệp nắm bắt kịp thời những thông tin cần thiết về công tác CCHC phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh; chỉ đạo công chức, viên chức thực hiện đạt hiệu quả cao việc ứng dụng CNTT phục vụ công tác chuyên môn như: Hệ thống phần mềm quản lý văn bản, hệ thống thư điện tử công vụ, hệ thống một của điện tử,…

    Trang   1 2 3 4 5 6 7 8 Tiếp ››

LIÊN KẾT WEBSITE