Thông báo
 

Thực hiện Đề án Hoàn thiện hệ thống định mức và giá xây dựng ban hành theo Quyết định số 2038/QĐ-TTg ngày 18/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ, Cục Kinh tế xây dựng đã phối hợp cùng Viện Kinh tế xây dựng tổ chức triển khai rà soát, bổ sung hệ thống định mức dịch vụ công ích đô thị bao gồm: Định mức dự toán công tác sản xuất nước sạch và quản lý, vận hành mạng cấp nước; Định mức dự toán duy trì hệ thống thoát nước đô thị; Định mức dự toán thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn đô thị; Định mức dự toán duy trì cây xanh đô thị; Định mức dự toán duy trì hệ thống chiếu sáng đô thị (được công bố kèm theo các Quyết định số: 590/QĐ-BXD, 591/QĐ-BXD, 592/QĐ-BXD, 593/QĐ-BXD 594/QĐ-BXD ngày 30/5/2014 của Bộ Xây dựng). 

 

Thời gian gần đây Bộ Xây dựng phát hiện Trang thông tin điện tử tại địa chỉ http://hdxdxaydung-gov.vn/cqlhdxd/danh-sach-nha-thau.html có hành vi giả mạo Bộ Xây dựng để đăng tải lên mạng các thông tin về năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức, cá nhân không do cơ quan có thẩm quyền cấp chứng chỉ cấp.

 

Trên cơ sở tổng hợp báo cáo của Sở Xây dựng các địa phương, Bộ Xây dựng công bố thông tin nhà ở và thị trường bất động sản Quý III năm 2019, như sau:

 

Để hoàn chỉnh dự thảo bộ tiêu chuẩn trước khi ban hành, Bộ Xây dựng đề nghị các cơ quan, đơn vị, tổ chức và bạn đọc tham gia góp ý kiến cho dự thảo Thông tư Hướng dẫn xác định, quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị.

 

Vừa qua, Bộ Xây dựng đã có Thông báo về việc trình khen Huân chương Lao động hạng Ba cho Trường Trung cấp Kỹ thuật Nghiệp vụ Hải Phòng.

 

Ngày 08/11/2019, Bộ Xây dựng đã có Thông báo số 2186/TTr-VICEM về việc trình khen Huân chương Lao động hạng Nhì cho ông Bùi Hồng Minh Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc Tổng công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam.

 

Để hoàn chỉnh dự thảo bộ tiêu chuẩn trước khi ban hành, Bộ Xây dựng đề nghị các cơ quan, đơn vị, tổ chức và bạn đọc tham gia góp ý kiến cho dự thảo bộ tiêu chuẩn thiết kế về condotel, officetel, shophouse, resort

 

HỘI NGHỊ KHOA HỌC KỸ THUẬT ĐO LƯỜNG TOÀN QUỐC LẦN THỨ VII
Thông báo số 1

Tiếp theo Hội nghị Khoa học Kỹ thuật Đo lường toàn quốc lần thứ I năm 1985, lần thứ II năm 1990, lần thứ III năm 2001, lần thứ IV năm 2005, lần thứ V năm 2010, lần thứ VI năm 2015, Hội nghị Khoa học Kỹ thuật Đo lường lần thứ VII sẽ được tổ chức tại Hà Nội vào tháng 5/2020 nhân kỷ niệm 70 năm ngày Bác Hồ ký Sắc lệnh 8/SL về Đo lường (20/01/1950 – 20/01/2020), kỷ niệm lần thứ 20 Ngày Đo lường Việt Nam (20/01/2001- 20/01/2020), và Ngày Đo lường Quốc tế (20/5) hàng năm cũng như một loạt các sự kiện tiếp theo ngày Khoa học & Công nghệ Việt Nam (18/5).

 

Ngày 24/10/2019, Bộ Xây dựng đã có Thông báo số 397/TB-BXD về việc tuyển chọn đơn vị thực hiện các nhiệm vụ, dự án bảo vệ môi trường thuộc nguồn vốn Sự nghiệp môi trường năm 2020.

 

Thời gian qua, Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng (Cục Giám định) đã thực hiện việc cấp, cấp lại Chứng chỉ kiểm định viên cho gần 200 cá nhân đáp ứng các yêu cầu về tiêu chuẩn kiểm định viên quy định tại Điều 9 Nghị định số 44/2016/NĐ-CP và Điều 2 Nghị định số 140/2018/NĐ-CP.

   Trang   1 2 3 4 5 6 7 8 Tiếp ››

LIÊN KẾT WEBSITE