Thông tin văn bản số: 299/QĐ-BXD
Số/ Ký hiệu 299/QĐ-BXD
Ngày ban hành 04/12/2022
Ngày hiệu lực 04/12/2022
Hình thức văn bản Quyết định
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Bộ Xây dựng  Lê Quang Hùng  Thứ trưởng 
Lĩnh vực Khác
Trích yếu
Quyết định số 299/QĐ-BXD ngày 12/04/2022 về việc Ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện Quyết định số 1492/QĐ-TTg ngày 10/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ Ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 02-KL/TW ngày 18/5/2021 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 47-CT/TW của Ban Bí thư khóa XI tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy, chữa cháy
CÁC VĂN BẢN KHÁC
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Nội dung trích yếu
04/06/2022
03/29/2022
03/22/2022
03/21/2022
03/11/2022
03/10/2022
03/09/2022