Thông tin văn bản số: 858/QĐ-BXD
Số/ Ký hiệu 858/QĐ-BXD
Ngày ban hành 09/30/2022
Ngày hiệu lực 09/30/2022
Hình thức văn bản Quyết định
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Bộ Xây dựng  Lê Quang Hùng  Thứ trưởng 
Lĩnh vực Chất lượng công trình XD
Trích yếu
Quyết định số 858/QĐ-BXD ngày 30/09/2022 của Bộ Xây dựng về việc phê duyệt Kế hoạch phòng, chống thiên tai của Bộ Xây dựng đến năm 2025
CÁC VĂN BẢN KHÁC
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Nội dung trích yếu
09/29/2022
09/27/2022
09/05/2022
08/26/2022
08/11/2022
07/26/2022
07/20/2022