Thông tin văn bản số: 930/QĐ-BXD
Số/ Ký hiệu 930/QĐ-BXD
Ngày ban hành 10/26/2022
Ngày hiệu lực 10/26/2022
Hình thức văn bản Quyết định
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Bộ Xây dựng 
Lĩnh vực Quy hoạch - Kiến trúc
Trích yếu
Quyết định số 930/QĐ-BXD ngày 26/10/2022 của Bộ Xây dựng về việc Phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Trường Đại học Việt Nhật - Khu 1 (Khu Đại học Quốc gia Hà Nội)
CÁC VĂN BẢN KHÁC
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Nội dung trích yếu
10/25/2022
10/25/2022
10/24/2022
10/19/2022
10/18/2022
10/06/2022
10/05/2022