• Thứ trưởng Lê Quang Hùng

Tiểu sử:

Thứ trưởng Lê Quang Hùng

- Họ và tên: Lê Quang Hùng

- Sinh ngày: 20/05/1962

- Nơi sinh: Phú Thọ

- Quê quán: Xã Mai Tùng, huyện Hạ Hòa, tỉnh  Phú Thọ

- Dân tộc: Kinh

- Nơi ở hiện nay: Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội

- Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ chuyên ngành vật liệu xây dựng

- Lý luận chính trị: Cao cấp

- Ngày vào Đảng:13/08/1988

- Chức vụ hiện nay: Thứ trưởng Bộ Xây dựng.


Lĩnh vực phụ trách:

a) Thay mặt Bộ trưởng, chỉ đạo, điều hành công việc của Bộ theo ủy quyền của Bộ trưởng khi Bộ trưởng vắng mặt.

b) Giúp Bộ trưởng theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực:

- Quản lý nhà nước về hoạt động đầu tư xây dựng (không bao gồm lĩnh vực quản lý nhà nước về kinh tế xây dựng);

- Quản lý nhà nước lĩnh vực: Hạ tầng kỹ thuật; phát triển đô thị.

- Công tác khoa học công nghệ ngành Xây dựng;

- Công tác truyền thông của Bộ;

- Công tác bảo vệ môi trường ngành Xây dựng; công tác tiết kiệm năng lượng ngành Xây dựng.

- Công tác ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh của ngành Xây dựng;

- Công tác phòng chống thiên tai cứu hộ, cứu nạn; thực hiện nhiệm vụ Trưởng ban chỉ huy phòng chống thiên tai cứu hộ, cứu nạn Bộ Xây dựng;

- Công tác quản lý và thực hiện đầu tư xây dựng đối với các dự án đầu tư do Bộ Xây dựng là chủ đầu tư;

- Ý kiến của Bộ Xây dựng về việc thành lập doanh nghiệp nước ngoài hoạt động xây dựng tại Việt Nam; tham gia ý kiến về việc doanh nghiệp xây dựng Việt Nam đăng ký hoạt động đầu tư ở nước ngoài;

- Phụ trách chung công tác xây dựng, bổ sung, điều chỉnh hệ thống các quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn quốc gia trong các lĩnh vực thuộc chức năng quản lý nhà nước của Bộ;

- Thực hiện nhiệm vụ Phó chủ tịch thường trực Hội đồng kiểm tra nhà nước về công tác nghiệm thu các công trình xây dựng;

- Thực hiện nhiệm vụ: Ủy viên Ban chỉ đạo nhà nước, kiêm Tổ trưởng Tổ công tác giúp việc Ban Chỉ đạo tại công trình trọng điểm quốc gia theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ;

- Thường trực Hội đồng khoa học công nghệ Bộ Xây dựng;

- Tham gia các Ban chỉ đạo nhà nước, tổ chức phối hợp liên ngành khác liên quan đến các lĩnh vực phụ trách theo sự phân công của Bộ trưởng.

c) Theo dõi, chỉ đạo hoạt động các đơn vị thuộc Bộ, gồm: Vụ Khoa học công nghệ và môi trường; Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng; Cục Quản lý hoạt động xây dựng; Cục Hạ tầng kỹ thuật; Cục Phát triển đô thị; Viện Khoa học công nghệ xây dựng; Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng chuyên ngành; Báo Xây dựng; Tạp chí xây dựng; Nhà Xuất bản xây dựng.

d) Theo dõi, phụ trách công tác quản lý nhà nước ngành Xây dựng đối với địa phương: Các tỉnh vùng Trung du và miền núi phía Bắc (gồm các tỉnh: Cao Bằng, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Bắc Giang, Bắc Kạn, Thái Nguyên, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Tuyên Quang, Hòa Bình, Phú Thọ, Sơn La, Điện Biên, Lai Châu); các tỉnh Đồng bằng sông Hồng (gồm: Bắc Ninh, Vĩnh Phúc, Hải Dương, Hải Phòng, Hưng Yên, Thái Bình, Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình).

đ) Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Bộ trưởng phân công.


(Trích Quyết định số 699/QĐ-BXD ngày 07/6/2021)