Sở Xây dựng Đắk Lắk đưa 42 thủ tục hành chính tích hợp lên Cổng Dịch vụ công(15/10/2021)

Sở Xây dựng Đắk Lắk cho biết, đến nay 42 TTHC của đơn vị  đã được tích hợp lên Cổng dịch vụ công. Trong đó, 35 TTHC cung cấp mức độ 3, 4 và 4 TTHC đã tích hợp dịch vụ thanh toán trực tuyến. Tổng số hồ sơ đã giải quyết/hồ sơ tiếp nhận trong 9 tháng đầu năm 2021 là 910/949 hồ sơ.

12345...79
Tìm theo ngày :