Tăng cường sử dụng chữ ký số phục vụ CCHC trong các cơ quan Đảng, Nhà nước(01/11/2022)

Sáng ngày 28/10, tại thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, Ban Cơ yếu Chính phủ chủ trì, phối hợp với UBND tỉnh Đồng Nai tổ chức Hội nghị tăng cường sử dụng chữ ký số chuyên dùng Chính phủ phục vụ cải cách hành chính trong các cơ quan Đảng, Nhà nước.

Tìm theo ngày :