Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các Cơ quan Trung ương làm việc với Ban Cán sự Đảng và Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Xây dựng(24/03/2023)

Ngày 23/3/2023, tại Trụ sở Bộ Xây dựng, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các Cơ quan Trung ương có buổi làm việc với Ban Cán sự Đảng và Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Xây dựng về công tác phối hợp giữa các bên. Đồng chí Nguyễn Thanh Nghị - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Xây dựng; đồng chí Nguyễn Văn Thể - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các Cơ quan Trung ương đồng chủ trì buổi làm việc.

Tìm theo ngày :