Tạo môi trường thông thoáng, nhưng không buông lỏng quản lý xây dựng(21/01/2022)

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị trao đổi về việc hoàn thiện pháp luật xây dựng nhằm tạo môi trường thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp, nhưng vẫn đảm bảo quản lý nhà nước ở lĩnh vực này.

Tìm theo ngày :