Hà Nội: Lựa chọn 10 chung cư cũ để cải tạo, xây dựng trong giai đoạn 2021-2025(24/09/2021)

Đề án cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ trên địa bàn TP. Hà Nội vừa được HĐND TP. Hà Nội thông qua dự kiến lựa chọn 10 khu chung cư cũ triển khai trong giai đoạn 2021-2025; trong đó, lựa chọn 6 khu có tính khả thi cao như: Kim Liên, Trung Tự, Khương Thượng, Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân Nam, Nghĩa Tân... và 4 khu có nhà nguy hiểm cấp D (Giảng Võ; Thành Công; Ngọc Khánh; Bộ Tư pháp).

12345...63
Tìm theo ngày :