Hướng dẫn Tổng hội xây dựng Việt Nam gia hạn sử dụng chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng(16/09/2021)

Ngày 15/9/2021, Bộ Xây dựng đã có công văn 3754/BXD-HĐXD gửi Tổng hội xây dựng Việt Nam về việc gia hạn sử dụng chứng chỉ hành nghề.

Tìm theo ngày :