Quan tâm công tác quy hoạch, phát triển môi trường sống tốt hơn(08/10/2021)

Sáng 7-10, Đoàn giám sát số 4 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội do đồng chí Hoàng Trọng Quyết, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội làm Trưởng đoàn làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Cơ quan Sở Quy hoạch - Kiến trúc về công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TU, ngày 15-9-2016, của Ban Thường vụ Thành ủy về "Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2016-2020 và những năm tiếp theo"; Chỉ thị số 09-CT/TU, ngày 1-9-2016, của Ban Thường vụ Thành ủy về "Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trên địa bàn thành phố Hà Nội". 

Tìm theo ngày :