Bắc Giang: Phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu đô thị số 2, xã Quảng Minh - Ninh Sơn(05/10/2021)

UBND tỉnh Bắc Giang vừa ban hành Quyết định phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu đô thị số 2, xã Quảng Minh - Ninh Sơn, huyện Việt Yên (tỷ lệ 1/500).

Tìm theo ngày :