31 cá nhân được tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua ngành Xây dựng(30/03/2022)

Ngày 30/3/2022, Bộ Xây dựng đã có Quyết định 234/QĐ-BXD về việc tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua ngành Xây dựng cho 31 cá nhân đã có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong công tác giai đoạn 2018-2020, gồm:

Tìm theo ngày :